06-45114009
 

Deel 2. Systemisch omdenken

top feature image

Deel 2. Systemisch omdenken

Hoe je je voordeel kan doen met systemisch werk in je eigen organisatie

Als je normale manier van werken niet toereikend is in een probleemsituatie, zoom dan eens uit op het probleem. Uitzoomen doe je wanneer je het grote verband “the bigger picture” van een probleem wil zien.

Systemisch uitzoomen is een vorm van omdenken. Omdenken is van een probleem een feit maken en daarmee nieuwe mogelijkheden creëren. Het vergt een lenige geest en veel creativiteit in het denken. Oefening baart kunst. Inspireer jezelf met deze voorbeelden van omdenken.


Beginpunt van het uitzoomen is de probleemsituatie waar je over verbaast.
Je verbaast je over het grote personeelsverloop (“onbegrijpelijk; wij hebben hele goede arbeidsvoorwaarden”), over de enorme weerstand tegen kleine veranderingen (“ze hebben ook altijd iets te klagen”) of over die accountmanager die zich stelselmatig onttrekt aan belangrijk interne overleg (“het interesseert hem niks”).

Hoe zoom je uit op die situatie? Hieronder drie tips voor systemisch omdenken, zodat je het grotere plaatje kan zien:

1. Beschouw de situatie niet als probleem maar als een symptoom van iets anders. Het helpt als je het formuleert als een ‘waarom’ vraag. Geef er geen antwoord op. “Waarom is die accountmanager nooit bij het intern overleg met de adviseurs?”

2. Kijk zonder oordeel naar de situatie. Probeer voorbij te gaan aan goed of fout. We zijn er in Nederland heel goed in om onze mening snel klaar te hebben. Als je nog niet gewend bent om zonder oordeel te kijken, voelt het heel onnatuurlijk om niet te oordelen. “Die accountmanager doet zijn werk en hij is nooit bij intern overleg aanwezig.”

3. Stel jezelf de vraag waar deze situatie een oplossing voor is? Waar is de situatie een logisch gevolg van? Wie heeft er belang bij? “Zo krijgen onze klanten wel genoeg aandacht” of “dat interne gedoe kost ook wel erg veel energie”.

Uitzoomen om het grote verband te zien. Het is niet makkelijk. Zeker niet als je zelf onderdeel bent van het systeem waar je op probeert uit te zoomen. Maar hou vol, want uitzoomen is een enorme verrijking van je denken. Je wordt milder en ziet veel meer.

Volgende blog gaat over de verschillende lagen van een systeem waar je op uit kan zoomen.

Samen met systemische blik naar je organisatie kijken? Stuur me een berichtje op mail@verbeekverbindt.nl.

Post navigation