06-45114009
 

Scenario’s en twijfels systemisch onderzoeken; juist nu!

scenario opstellingen
De coronacrisis zet ons leven op zijn kop. Veel dingen die we voor vanzelfsprekend aannamen, zijn ineens anders. Je baan, je bedrijf, je toekomst… Dat betekent dat je keuzes moet maken. Waarbij het vaak helemaal niet zo duidelijk is wat de gevolgen zijn van die keuzes.

Met een scenario-opstelling kijk je met een systemische bril naar je eigen vraagstuk. Hoe verhoud je je tot de buitenwereld, of je bedrijf? Wat zijn je opties? Wat kan er niet, of niet meer? En: wat kan er juist wel? Waar ligt jouw potentieel?

Het soort vragen waaraan je kunt denken:

  • Wat zijn de effecten van de verschillende scenario’s die je ziet voor jouw bedrijf, jouw product of voor jouw organisatie?
  • Wat is het alternatief als je bedrijf de crisis niet overleeft?
  • Wat kies je als je met jouw team of bedrijf een nieuwe richting op wil gaan?
  • Hoe kun je mee veranderen als je werk verandert?
  • En als je werk wegvalt, wat is je beste optie in deze economisch zware tijd?
  • Wat is het potentieel dat jij kunt inzetten de komende tijd? Wat ga je wel of juist niet doen?

Wat is een scenario-opstelling?

Een scenario-opstelling is specifieke opstelling, waarbij de verschillende opties worden ingebracht. Door systemische vragen en (scenario-) opstellingen, ervaar je diepe emoties over je positie in een systeem. Dit geeft je veel inzicht in je leven hier en nu. Ook krijg je een beter beeld van de gevolgen van je keuzes en de mogelijke patronen die hierin meespelen. Het is een magische en leerzame ervaring, die je verder brengt. We werken online. 

De trainers

Deze online werkateliers worden verzorgd door Annelies Meijers en Larissa Verbeek. Annelies Meijers is bedrijfskundige en een ervaren (systemisch) teamcoach en faciliteert met haar collega’s via haar bedrijf AM Kwadraat al jaren teams bij het effectiever samenwerken. Ze gaat op zoek naar patronen en het potentieel, waarbij ze het onzichtbare zichtbaar maakt. Larissa Verbeek ontwikkelde zich in systemisch werken en het werken met opstellingen, verdiepte zich in clean language en het faciliteren van veranderingsprocessen. Nu begeleidt ze met Verbeek Verbindt effectieve samenwerkingen en verandert ze organisaties van binnenuit.

Hoe gaat het in zijn werk?

We maken gebruik van opstellingen en systemische werkvormen, die voor alle deelnemers inzicht kunnen geven in achterliggende patronen en potentieel. Van online opstellen met echte representanten op afstand, tot scenario-opstellingen in jouw eigen ruimte. Afwisselend begeleid door Annelies en Larissa. Onze ervaring is dat iedereen met veel inzichten naar huis gaat. 

Individueel verdiepend coachingsgesprek

Het online werkatelier krijgt nog meer waarde met een individueel verdiepend online coachingsgesprek met een van ons twee. Zo kan je je inzichten verder onderzoeken.

Praktische informatie

Aantal deelnemers: maximaal 12 per werkatelier

Tijdstip:

maandag 13 juli 2020 14:00 – 16:30, online zoom-meeting

vrijdag 28 augustus 2020 9.30 – 12.00 uur, online zoom-meeting.

Kijk voor meer informatie of om je aan te melden.

Vrijwillige vertrekregeling?

Als je nog twijfelt over wat te doen met de vrijwillige vertrekregeling, kan deze workshop je ondersteunen in je beslissing. Het is kort dag en weet dat een opstelling nooit een recept is voor wat je moet doen. Maar je kan wel met systemische blik naar je opties kijken. En het kan wel net dat steuntje geven om vastbesloten door te gaan. 

Voor de KLM medewerkers die nu voor de keuze staan om vrijwillig te vertrekken, lassen we een extra online werkatelier in op vrijdag 10 juli 2020 14:00 – 16:30. Kosten € 90,75 inclusief BTW.

Inschrijven voor deze special doe je door middel van een mail naar mail@verbeekverbindt.nl met je gegevens.