06-45114009
 

Leergang Kunstmest

 

ZELF KATALYSEREN VAN VERANDERING

4-daagse leergang voor effectieve groepsprocessen in de praktijk

kring deelnemers

 

HERKEN JE EEN OF MEER VAN DE VOLGENDE SITUATIES?

 • Je bent verantwoordelijk voor zowel inhoud als proces
 • Je hebt behoefte aan andere, creatievere werkvormen
 • Je wilt diversiteiten laten samenwerken
 • Je twijfelt of je de juiste techniek of methode inzet
 • Je vraagt je af hoe je een complexe situatie oplost
 • Je hebt het idee, dat je het nooit goed doet
 • Je worstelt met je rol als expert
 • Je eerste indruk blijkt toch te kloppen: er blijkt iets heel anders te spelen, dan ze je vertelden

De leergang is voor mensen die verandering willen katalyseren. Je bent bijvoorbeeld betrokken bij een maatschappelijke transitie, cultuuromslag of complex innovatieproces. En je rol kun je vergelijken met die van een loods.

Wat doe je als loods? Je staat naast de kapitein (probleemeigenaar) op het schip (organisatie) van een reder (opdrachtgever) met een bemanning (team), op weg naar een bestemming (doel), die allemaal niet van jou zijn. Daarbij heb je te maken met tegenwind (technische problemen), stromingen (invloed van buiten), mist (verhalen en smoezen) en zandbanken (problemen onder water). O ja, en andere schepen (organisaties). Als loods ken je je vakgebied. Dat scheelt.

Hoe werk je als loods? Je gebruikt de bakens (je communiceert), laat zoveel mogelijk van zelf gaan (je vertrouwt), werkt samen met de betrokkenen (betrek de betrokkenen) en volgt de natuurlijke beweging van het tij. De meeste veranderingen gaan vanzelf. Daar kan je beter gebruik van maken. Lees de voortekens en je kan rustiger en met vertrouwen loodsen. Vertrouw op jezelf

Wat verstaan we onder katalyseren? Als katalysator maak je verbindingen tussen elementen van een systeem, om de elementen met elkaar te verbinden en er zelf onveranderd uit te stappen. Je doet, wat de situatie van je vraagt. Afhankelijk van je positie, geef je advies, train of coach je, geef je leiding of faciliteer je. Een katalysator maakt het onmogelijke mogelijk, door er te zijn. Elke interventie – van Agile tot Theory-U – katalyseert.

HOEZO KUNSTMEST?

Met deze bijzondere titel geven we aan dat we professionals datgene willen bieden dat nodig om is te groeien in de kunst van het omgaan met en begeleiden van groepen in transities. We bieden mest, groeistof- een theoretische basis – en kunst, praktische oefening. Daardoor ontstaat een groter be­wust­zijn van de eigen wijze van omgaan met groepen, groepsprocessen en weerstand.

Kunstmest is ontstaan uit de behoefte van onze relaties om hun vaardigheden verder uit te bouwen. Net als jij, hadden ze al ervaring met werkvormen, methoden en technieken om te faciliteren. En hadden ze behoefte aan zowel verbreding (andere methoden en technieken, wan­neer zet ik wat in) als aan verdieping (oefenen en verbeteren van hun vaardigheden, meer kennis van groepsdynamiek).

WIE ZIJN WIJ?

De leergang wordt begeleid door Jan Lelie (mind@work) en Larissa Verbeek (Verbeek Verbindt).  We baseren ons op onze eigen kennis en ervaring, eisen voor het certificaat Certified Professional Facilitator (CPF), principes van Action Learning en Community of Practice. En we hanteren de theorie van Will McWinney Ph.D. uit “Creating Paths of Change”.

previous arrow
lissane

“Een super training over faciliteren waarbij je geconfronteerd wordt met jezelf en je leerpotentieel. Waar schuurt het? Daar liggen kansen! Interessant hoe theorie en praktijk continu afgewisseld worden en elkaar aanvullen. "handel zonder te begrijpen" is voor mij een eyeopener geweest waar ik veel aan heb, en wat je gewoon moet doen in deze training! Bedankt!”

- Lisanne (adviseur RWS)

wieneke

'Boeiende en prikkelende leergang met veel nieuwe inzichten!'
- Wieneke

Anne-Marie

"Dank Larissa en Jan! Jullie zienswijze, expertise en wijze van trainen is erg inspirerend en voedzaam"
Anne-Marie (procesmanager duurzaamheid)

Fietje

"Veel (bij)geleerd over veranderprocessen met een fijne groep mensen"
- Fietje (adviseur jongerenwerk)

mat

“Deze leergang is me erg goed bevallen, met name de combi tussen theorie en het vervolgens ook ter plekke toepassen in de praktijk. Je leert jezelf goed kennen als het gaat om faciliteren. Zowel zaken die bijna van nature goed gaan als je eigen valkuilen kom je volop tegen. Echt een aanrader voor iedereen die van faciliteren zijn eerste of tweede beroep wil maken.”
- Mat (sr. Beleidsadviseur gemeente)

yuen yen

"Ik heb nog dagelijks profijt van Kunstmest."
Yuen Yen Tsai, deelnemer Kunstmest IV

next arrow

WELKE ONDERWERPEN KOMEN AAN BOD?

De kerncompetenties van katalyseren, vormen de basis. De inhoud van de onderwerpen wordt steeds toegesneden op de behoefte van de deelnemers. Deze opzet is als volgt:

 • Kennismaking; Waar liggen mijn sterke en zwakke punten? Waar heb ik behoefte aan?
 • Intake; Hoe stel ik een diagnose in de gegeven situatie?
 • Ontwerpen; Hoe ziet een plan of draaiboek eruit?
 • Uitvoeren; Welke technieken en methoden om tot resultaten te komen?
 • Begeleiden; Hoe ga ik om met tijd, ruimte en weerstanden? Waar en hoe sta ik?
 • Afronden; Hoe evalueren en rapporteren we?
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling; Wie en wat ben ik? Wat past bij me?

HOE WERKEN WE?

Je neemt deel aan de leergang op basis van ervaring en Action Learning. Jouw leerbehoefte staat centraal en samen met de deelnemers bepalen we het programma:

 • Fouten maken. Beter leren katalyseren bereik je door het maken van fouten in de praktijk. We nodigen je uit een eigen bijeenkomst voor te bereiden en met de deelnemers een minisessie(zie hierna) van 30 minuten uit te voeren, als een repetitie.
 • We behandelen actuele leervragen en cases uit je eigen werkpraktijk door intervisie, collegiale feedback en reflectie.
 • Je doet ervaring op met verschillende creatieve werkvormen.
 • Al doende krijg je een (meta)theoretische basis mee, beschreven in het boek “Faciliteren als Tweede Beroep” (zie hierna) van Jan Lelie.

Minisessie als leercase

Iedere deelnemer verzorgt voor de overige deelnemers een groepsbijeenkomst van maximaal 30 minuten. Het vertrekpunt is de leerbehoefte van de deelnemer. Eén van de begeleiders vervult de rol van “opdrachtgever”, de ander is waarne­mer. Na de sessie geven deelnemers, “opdrachtgever” en waarnemer hun feed­back.

Deze minisessies leveren steeds ongelofelijk bruikbare inzichten. In veel gevallen “weet” degene die de minisessie uitvoert al vooraf wat zijn of haar leerpunten zijn. En toch maakt de deelnemer, soms al binnen 15 seconden, die cruciale fout.  “Weten” wat je leerpunt is, blijkt niet voldoende om deze te voorkomen of te corrigeren. Veel “fouten” komen voort uit onbewuste gewoontes en routine. Je moet letterlijk je valkuil ervaren om je gedrag te kunnen veranderen.  De ervaring van het doen in een veilige omge­ving en de liefdevolle feedback van de deelnemers, blijken noodza­kelijk om ge­drag effectief te veranderen. Maar niet alleen de gever van de minisessie leert; door als deelnemer mee te doen, herken je ook je eigen gedrag gemakkelijker.

BOEK

Mede uit de leergang is het boek “Faciliteren als Tweede Beroep – Omgaan met Verandering” ontstaan. Het boek beschrijft een zogenaamde “metapraxis”. In een praxis staat de han­deling centraal – zie het woord “praktijk”. In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel (A. Einstein).

Net zoals je niet kunt leren dansen uit een boek, leer je katalyseren in de praktijk. In de leergang doen we eerst iets en daarna bespreken we achterliggende theorieën om te begrijpen wat in praktijk gebeurt. Het bijbehorende werkboek is in ontwikkeling. Hierin worden de toepassingen van methoden en technieken beschreven. Je krijgt deze beschrijvingen nu nog in de vorm van hand-outs.

WAT LEVERT DEELNAME JE OP?

Aan het einde van de leergang beschik je over:

 • Al na de eerste dag toepasbare vaardigheden om bijeenkomsten beter te begeleiden.
 • Inzicht wanneer en hoe je welke methode, techniek of werkvorm kan inzetten.
 • Nieuwe methoden, technieken en werkwijzen om te faciliteren.
 • Inzicht in je eigen positie, houding, kennis en kunde van faciliteren.
 • Handelingsopties hoe om te gaan met weerstand of situaties die voor jou lastig zijn.
 • Inzicht hoe mensen en organisaties reageren op verandering en hoe je daar in verschillende rollen als begeleider mee om kunt gaan.

Wat krijg je als je deelneemt?

 • (Telefonisch) intake gesprek;
 • 4 bijeenkomsten van een hele dag op inspirerende locaties, inclusief lunches;
 • Het boek “Faciliteren als Tweede Beroep – Omgaan met Verandering” van Jan Lelie;
 • Hand-outs over de toepassing van methoden en technieken;
 • Persoonlijke begeleiding door 2 ervaren facilitatoren;
 • Inspirerende andere deelnemers;
 • 1 x begeleiding minisessie, inclusief intakegesprek met begeleider als “opdrachtgever”.
previous arrow
frank

"Was mooi elkaar weer te ontmoeten! En goed te zien dat Kunstmest zich na de eerste editie verder heeft ontwikkeld. Ik kijk er met plezier op terug. Het heeft me nieuwe brillen gegeven op de processen en werksessies waar ik leiding aan geef. En vanuit die brillen weer logische gereedschappen en werkvormen om in te zetten. Verrijkend!!"
Frank - procesmanager gebiedsontwikkeling

Gaby

"Inspirerende, leerzame en praktische leergang"
– Gaby (branding professional)

lissane

“Een super training over faciliteren waarbij je geconfronteerd wordt met jezelf en je leerpotentieel. Waar schuurt het? Daar liggen kansen! Interessant hoe theorie en praktijk continu afgewisseld worden en elkaar aanvullen. "handel zonder te begrijpen" is voor mij een eyeopener geweest waar ik veel aan heb, en wat je gewoon moet doen in deze training! Bedankt!”

- Lisanne (adviseur RWS)

maurits

"Heel leerzaam, vooral het uitwisselen en leren van praktijkervaringen. Bedankt, Jan en Larissa voor jullie speelse, inspirerende facilitation."
Maurits (trainer)

loes

"Ik vond de inhoud van de cursus heel veel en toch is het op een speelse en inspirerende wijze overgebracht en konden we oefenen met datgene dat aangereikt werd. De werkvormen zijn vernieuwend voor mij en hebben heel wat toegevoegd aan mijn repertoire als facilitator. Ik heb geleerd mijn bijeenkomsten goed te structureren en ik beter flexibel inspelen op gebeurtenissen die bepalend zijn voor het lerend vermogen van een groep. Ik heb de cursus al vaak aanbevolen aan collega’s."
- Loes (programmamanager ministerie)

niels

“Ik heb de cursus als zeer nuttig ervaren. (paradoxen)… buitengewoon interessant en heel passend als achtergrondkennis van groepsprocessen.”
Niels, deelnemer Kunstmest V

next arrow

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU ALS JE DEELNEEMT?

 • Concrete leervragen met betrekking tot werken met van groepen en verandermanagement;
 • Inzet en enthousiasme;
 • Ervaring met het begeleiden van workshops of sessies met een groep (minimaal 5 keer);
 • Mogelijkheid om het geleerde in eigen praktijk te oefenen;
 • Kennis van basistechnieken (Vragen stellen, modereren, brainstormen ..) in faciliteren.

KOSTEN, DATA EN LOCATIES

Door deel te nemen aan de leerkring investeer je voor €2.800 (ex btw) in je professionele ontwikkeling. Inbegrepen zijn lunches, boek en materia­len. Locaties bepalen we in overleg met de deelnemers, zodat iedereen af en toe moet reizen. Data onder voorbehoud.

 • Voor 2023 zijn nog geen data bekend.

AANMELDEN

Neem contact op met Larissa Verbeek . Na een vrijblijvend gesprek kun je beslissen over je deelname.