06-45114009
header-image

Verbeek Verbindt

Verbindt mensen en organisaties

Wat heb jij nodig om verandering in gang te zetten in je organisatie?

Wat zou je willen dat er gebeurt als je te maken hebt met weerstand in je organisatie?

Wat speelt er werkelijk in je organisatie of je team?

Hoe maak je ruimte om zelf inhoudelijk bij te dragen?

Aan wie laat jij het proces over zodat je zelf ruimte hebt voor inhoud?

Met wie kan je sparren over wat er nodig is om processen in beweging te krijgen?

Creërt

Ik zorg ervoor dat relaties versterken. Tussen mensen, tussen teams, tussen afdelingen, tussen organisaties of in netwerken. Op plekken waar samengewerkt moet worden, waar de communicatie beter kan of waar verschillende belangen botsen. Wanneer je behoefte hebt aan meer vertrouwen, inclusie en gezamenlijke taal.

Ik verbind door het gezamenlijk leggen van verbanden. Samen het verband onderzoeken tussen de huidige situatie, gebeurtenissen uit het verleden en de gewenste toekomst. Samen inzicht krijgen tussen doel/strategie/missie/visie en de leidende principes van een organisatie. Of tussen de stakeholders en de richting die we op gaan. Door de verbanden te leggen zie je het grotere geheel. En kan iedereen zijn eigen acties daarop afstemmen.

Faciliteert

Je kan het proces aan mij uit handen geven. Als facilitator hou ik de dynamiek in de groep in de gaten, doe -waar nodig- interventies: zorg dat iedereen gehoord wordt, breng creativiteit in en zorg voor structuur. Ik bewaak tijd en ruimte, zorg voor een holding space waar kan gebeuren wat moet gebeuren. Zodat jij je focus kan hebben op de inhoud en gewoon mee kan doen.

Ik sta naast je. Ik heb geen belang bij de uitkomsten en resultaten. Ik geef je geen advies over de inhoud, wel over het te volgen proces. En hou de regie op het proces.

Verbindt

Veranderen vraagt veel van jou en je organisatie. Veranderen kan je niet op papier, je kan alleen veranderen door anders te doen, van binnenuit. Dat vraagt andere werkwijze, ander gedrag en andere cultuur. Ik breng beweging in het veranderproces. Ik help je op weg, begeleid je team of organisatie in het anders doen. Samen geven we betekenis en richting in het veranderen.

Veranderen roept vaak weerstand op. Ik hou ervan, de betrokkenheid geeft informatie over wat er aan de hand is. In het proces ondersteun ik je om effectief met die onvermijdelijke weerstand om te gaan. Om de boodschap die daarachter schuil zit effectief te kunnen gebruiken. Samen omarmen we de verschillen. Ik maak de belangen bespreekbaar. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn om beslissingen te kunnen nemen en door te gaan. Stap voor stap.

"In 2017 heeft Larissa ons goed geholpen om het Smart Patrol team meer samenhang en focus te geven. Tevens bij de opstart van de overheidsbrede Smart Patrol Working Labs. Allereerst door het goed meedenken in het voortraject en het vorm geven van de sessies. Maar ook door het aandragen van alternatieven. Zoals het laten geven van een vlog workshop omdat beeldmateriaal als belangrijk eindresultaat wordt gezien. Maar ook lunchen in clusters om zo vooraf ongedwongen kennis te kunnen maken. Larissa doet dit met veel energie, is flexibel, denkt mee en is een prettige gesprekspartner. De vormgeving van de werksessies leveren het gewenste eindresultaat op en hebben verrassende en aansprekende elementen. Larissa levert resultaat, voegt daadwerkelijk iets toe en is gericht op een toekomstperspectief."

William Vermeulen
Rijkswaterstaat, Verkeersmanagement, Programmatrekker Smart Patrol

"Ik geef een hele grote aanbeveling: Jan en Larissa hebben ons vorige week weer begeleid in een zinvolle, inspirerende sessie die concrete bouwstenen opleverde voor de volgende fase van het transitietraject proefdiervrije innovatie"
Loes Fortuin
programmamanager ministerie EZ

"Ik heb de samenwerking met Larissa ervaren als erg prettig. Ze heeft de voorbereiding van de team training erg serieus opgepakt en heeft geïnvesteerd in het leren kennen van onze organisatie. Tijdens de trainings-dag hield ze de gezamenlijk afgesproken doelen scherp in het vizier. Larissa heeft oog voor alle individuen binnen de groep en kan op een respectvolle manier de verschillende deelnemers stimuleren een actieve bijdrage te leveren. Ook voor de evaluatie heeft ze uitgebreid tijd genomen. Ze is oprecht, open en kritisch naar zichzelf en de groep. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar."
Stephanie Seinen
Manager Consultancy Impuls info systems

"Dank je wel Larissa voor het prettige gesprek dat we onlangs hadden. Je heldere en onderzoekende vragen en opmerkingen hebben goede inzichten opgeleverd. Je hebt me verder aan het denken gezet en ik kijk weer met een frisse blik naar de besproken situatie"
WdB

"Voor een doorbraak moet je bij Larissa zijn. Hier begon Biobermen, Energieke Noordzee en 100.000 ha nieuw bos langs de snelweg. Begeleid door Larissa met haar ABC: analytisch, bescheiden en creatief!"
Jan Dirk, innovator RWS

previous arrow
next arrow
Slider

Leergang faciliteren

Neem je zelf regelmatig de rol van facilitator op je? Dan weet je dat het een echte kunst is. Wat doe je als er ineens iets heel anders blijkt te spelen dan ze je vertelden? Hoe ga je om met weerstand in de groep? Hoe zorg je dat je binnen de tijd blijft? Waar haal je elke keer weer verassende werkvormen vandaan? Hoe weet je of je de juiste techniek toepast?

Ik deel mijn kennis en ervaring graag. Samen met Jan Lelie – schrijver van “Faciliteren als tweede beroep” - begeleid ik elk jaar een leergang onder de naam Kunstmest. Zodat jij je verder kunt ontwikkelen in je rol van facilitator.